مراکز فروش تهران

پخش بهسان

خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق  مجتمع کامپیوتر ولیعصر واحد۴۷

تلفن: ۸۸۹۴۲۵۵۱

آقای بابک به آئین

چهارراه ولیعصر بازار رضا فروشگاه تکنو۲۰۰۰ پلاک ۴۴

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۵۶۲۰۴